2019-ben ismét – immár második alkalommal – az

“AZ ÉV POLGÁRŐR EGYESÜLETE“,

a Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége a hatékony közterületi polgárőr szolgálatban végzett tevékenységünk elismeréseként, ismét nekünk adta ezt az elismerést. A  kitüntetést a főpolgármesteri hivatalban vettük át, bővebben…

____________________________________________________________________________

 Tisztelettel köszöntjük a

Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

weboldalán!

A Lőrinc- Kertváros Polgárőr Csoport 2001-ben alakult, kerületünk közbiztonságának javítása az itt élők biztonságérzetének növelése érdekében. Egyesületként tevékenykedünk. Tagjai vagyunk az Országos Polgárőr Szövetségnek valamint a Budapesti Polgárőr Szövetségnek. Működésünk szigorúan politikamentes.
Csoportunk megalakulásától kezdve együttműködik Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzatával, a XVIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal, 2010-ben együttműködési megállapodást kötöttünk a Katasztrófa Védelemmel. Kölcsönösen segítjük egymást a kerület többi polgárőr csoportjával.
Csoportunk olyan emberekből áll, akik a bűnmegelőzés, bűnüldözés érdekében szabadidejüket feláldozva, törvényes keretek között többet akarnak tenni a kerületünkért. Kétségtelen, hogy ez a létszám kicsi, de nálunk az AKTÍV szó nem üres jelző, ami mögött nincs tartalom, minden tagunk rendszeresen lát el szolgálatot. Tagjaink átlagéletkora 35 év.
Polgárőreink havonta minimum két szolgálatot látnak el. Ezeken a szolgálatokon felül rendszeresen részt veszünk, rendőrségi akciókban, helyi rendezvények biztosításában.

Tevékenységünk jelentős részében polgárőr figyelő-jelző szolgálatot látunk el. Ezeket a szolgálatokat a kora esti órákban kezdjük és hajnalban fejezzük be, azért, hogy jelenlétünkkel, megelőzzük, a bűncselekmények elkövetését.
Várjuk sorainkba azokat, akik szabadidejük egy részét, a közjavára fordítva AKTÍVAN részt kívánnak venni polgárőr csoportunk munkájában.
Itt mondunk köszönetet támogatóinknak, akik anyagi és erkölcsi támogatásaikkal hozzájárulnak egyesületünk életéhez.

Tisztelettel:  Lőrinc-Kertváros Polgárőr Csoport és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

LKPCSOTE_logo